TAX Vázlerová s.r.o. - daňový poradce, vedení účetnictví, vypracování mezd Olomouc

Dolní hejčínská 47/25, Hejčín 779 00 Olomouc Olomoucký kraj

 • Telefon: +420 585 555 233
 • Mobil: +420 604 207 693 - paní Bc. Vázlerová
 • IČO: 46581235

Popis činnosti

 

Nabízím daňové poradenství, vedení účetnictví včetně zpracování mezd a účetní poradenství.

Jsem daňový poradce č. 3396. Jsem pojištěna a za vykonané služby ručím.

Specializuji se na problematiku DPH se zaměřením na obchodování tuzemských společností v rámci Evropské unie.

Daně:

Daňové poradenství poskytované naší firmou umožňuje klientovi věnovat se vlastnímu podnikání. Řešení stávajících daňových a účetních problémů za něj převezmeme.

 

Poskytujeme tyto služby:

 • Komplexní daňové poradenství
 • Zastupování v daňovém řízení před finančním úřadem
 • Pravidelný i jednorázový daňový dohled nad účetnictvím
 • Optimalizace daňové povinnosti
 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob i fyzických osob v prodlouženém termínu (možnost odkladu podání daňového přiznání)
 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob i fyzických osob v řádném termínu
 • Zpracování přiznání k DPH, souhrnných hlášení a hlášení INTRASTAT
 • Zpracování daňových přiznání k dani silniční, z nemovitostí a ostatním daním
 • Zpracování žádostí a jiných podání v daňovém řízení
 • Vydávání písemných závazných stanovisek a metodických pokynů
 • Kontrola uzavřených obchodních smluv z daňového hlediska
 • Vypracování vzorových smluv v obchodně závazkových vztazích

 

Účetní poradenství:

 

Účetní poradenství, zpracování a kontrola účetních směrnic, vypracování metodických pokynů a metodické vedení vašich zaměstnanců.

 

Kontrola účetnictví:

 • Kontrola již zpracovaného účetnictví. Při kontrole je možné využít kontroly všech položek nebo pouze vybraných problematických částí účetnictví.

 

Vedení účetnictví:

 • Klasické vedení účetnictví, což znamená, že na základě přinesených dokladů zpracujeme účetní závěrku a poskytneme veškeré podklady pro zpracování daňových přiznání a ostatních dokumentů
 • Spolupráce na přípravě a kontrole podkladů
 • Zpracování účetní uzávěrky a závěrky včetně dokladové inventury a ostatních zákony vyžadovaných dokumentů
 • Jednání s úřady a příprava podkladů (banky, úřad práce apod.)
 • Rekonstrukce účetnictví, zpětné zpracování předcházejících účetních období
 • Vedení daňové evidence
 • Na základě poskytnutých dokladů zpracujeme peněžní deník a poskytneme veškeré podklady pro zpracování daňových přiznání a ostatních dokumentů.

 

Zpracování mzdové a personální agendy:

 • Měsíční zpracování mezd
 • Přihlášení nového zaměstnance
 • Odhlášení zaměstnance
 • Zpracování veškerých přehledů, vyúčtování a hlášení
 • Ostatní činnosti (např. zastupování při kontrolách a jednáních na OSSZ, zdravotních pojišťovnách, vyplnění ELDP)
 • Zpracování vzorových tiskopisů (např. Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Ukončení pracovního poměru dohodou, Výpověď....)
 • Zpracování a kontrola směrnic souvisejících s personální a mzdovou agendou

 

 

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: TAX Vázlerová s.r.o. - daňový poradce, vedení účetnictví, vypracování mezd Olomouc

Otevírací doba: Dle telefonické domluvy klienta
Dolní hejčínská 47/25, Hejčín 779 00 Olomouc